Reken- en Spelling bootcamps

De reken en spelling bootcamps zijn steeds 2 bijeenkomsten voor een onderdeel. Er wordt 2 x 2,5 uur geoeofend met spel, kleur en beweging op een bepaald onderdeel. Dit gebeurt in kleine groepjes.

 

Voor rekenen zijn dit:

- Automatiseren tot 20

- Tafels 1 t/m 6

- Tafels 7 t/m 12

- Breuken/ procenten/ kommagetallen

   

Voor spelling zijn dit:

- au/ ou en ei/ ij

- ch/g , z/s en f/v

- korte en lange klank

- aai/ ooi/ oei en eeuw/ ieuw/uw

- leenwoorden uit de Franse en Engelse taal